Eddie Peng

Date of Birth 24 Mar. 1982
Place of Birth Taipei, Taiwan

Comments

Movies

2009 Hear Me as Tian-kuo
2012 Tai Chi Zero as Fang Zi Jing
2012 Tai Chi Hero as Fang Zi Jing
2012 Cold War as Joe Lee Ka-cheun
2013 Unbeatable as Lin Si Qi
2012 Love as Kai
2010 Close to You as Chao Tzu-chieh
2008 All About Women as Mo Qiyan
2014 Back in Time as Chen Xun
2014 Rise of the Legend as Wong Fei-Hung
2008 My So-called Love as Ah Liang
2016 My Beloved Bodyguard as Patrol captain
2016 Cold War II as Joe Lee
2016 Call of Heroes as Ma Feng
2016 The Great Wall as Commander Wu
2016 Run for Love as Feng Yujian
1970 LOVE
2017 Our Time Will Come as Liu Heizai
2017 Wu Kong as Sun Wukong
2013 A Wedding Invitation as Li Xing
2003 Men Suddenly In Black as Reporter
2017 Duckweed as Xu Zhengtai
Select Your city:

Abu Dhabi

Amman

Baghdad

Beirut

Cairo

Doha

Dubai

Erbil

KSA All Cities

Kuwait

Manama